Apie Doco.Digital

Doco.Digital, skirta saugiam ir konfidencialiam
el. dokumentų siuntimui bet kurios šalies adresatui, nereikalaujant iš jo narystės DOCO DIGITAL sistemoje, specialių kompiuterinių žinių ar specialios programinės įrangos naudojimo. Užtenka žinoti adresato el. pašto pavadinimą ir mobilaus telefono numerį.
Realiu laiku vykdomam
elektroninių dokumentų siuntimui, naudojamas dvigubas automatinis dokumentų, duomenų bazių ir kanalų šifravimas bei kodavimas. Prieiga prie elektroninių dokumentų suteikiama tik identifikavus adresato tapatybę, be faktinės trečiųjų šalių prieigos galimybės, nebent ją suteiks pats adresatas.
Visi su dokumentų siuntimu susiję veiksmai
yra fiksuojami ir registruojami, kas leidžia aiškiai nustatyti faktines el. dokumento sudėties, siuntimo ir gavimo aplinkybes. Doco.Digital saugiau, efektyviau ir pigiau nei įprastas registruotas paštas.

Kaip vyksta el. dokumentų siuntimas?

1

Siuntėjas savo paskyroje įprastiniu būdu įkelia el. dokumentą ir išsiunčia jį.

2

100% automatizuotas Doco.Digital:

  • Autentifikuoja, suarchyvuoja, užkoduoja, užšifruoja ir išsaugo el. dokumentą savo saugiose duomenų bazėse;
  • Informuoja adresatą apie gautą el. dokumentą;
  • Identifikuoja adresato tapatybę SMS išsiųstu kodu, mobiliu parašu ar Smart ID pagalba;
  • Suteikia saugią prieigą prie el. dokumentų saugioje duomenų bazėje;
  • Šifruotu kanalu persiunčia el. dokumentus į adresato el. įrenginį;
  • Mobilaus ryšio kanalais atsiunčia el. dokumentų kodus;
  • Sunaikina nereikalingas el. dokumentų kopijas;
  • Analizuoja ir registruoja visus su persiuntimu susijusius veiksmus;
  • Bei palaiko daugiau nei 30 papildomų funkcijų, kurias naudotojas pasirenka pagal savo poreikius.
3

Adresatas gauna el. dokumentą, kuris perdavimo metu išlaikė visišką konfidencilaumą, o po perdavimo buvo sunaikintas duomenų bazėse, be atkūrimo galimybės.

Doco.Digital naudotojai - bendrovės, įstaigos ir organizacijos, kurios savo partneriams, klientams, pacientams ar kt. juridiniams ar fiziniams asmenims siunčia el. dokumentus su konfidencialios informacijos, komercinių paslapčių, asmens duomenų turiniu ar tiesiog laikydamiesi slaptumo ir konfidencialumo principų saugojant informaciją ir ginant savo interesų slaptumą, tuo pat metu fiksuojant elektroninių dokumentų perdavimo adresatui faktus teisino įrodinėjimo tikslais.
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ES 2016/679, 24, 25 ir 32 straipsniai bei 83 priežastis duomenų valdytojui nurodo apsaugoti fizinių asmenų teises ir laisves, privalomai įgyvendinant tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų saugumas, dėl netyčinio arba neteisėto persiųstų, saugomų ar kitaip tvarkomų duomenų atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.
Doco.Digital - Visiškas atitikimas BDAR ES 2016/679, kibernetinio saugumo ir kt. duomenų apsaugos teisės aktams.